Vad betalar jag i moms?

Beateberg Bigårdar bedrivs idag som en hobbyverksamhet och då omsättningen inte överstiger Skatteverkets regelverk är vi undantagna för momsredovisning. Det innebär även att vi inte får lyfta någon moms vid inköp av materiel eller utrustning vilket i praktiken innebär en förlust för oss.

Redovisar ni era intäkter?

Då vår verksamhet är under uppstart så har vi idag inget överskott att redovisa och således behöver vi inte deklarera verksamheten. Vi bokför dock samtliga transaktioner löpande, både inkomster och utgifter för att kunna visa upp vid en eventuell kontroll.

Kan jag köpa större mängd honung?

På grund av stöld har vi idag enbart ett fåtal burkar i vårt försäljningsstånd men givetvis kan du köpa flera vid behov, kontakta oss så löser vi det.

Vilka behandlingsmetoder använder ni mot Varroa?

Under säsong gör vi löpande utskärning av drönarramar för att minska kvalstermängden. I samband med infodringen efter slungning ger vi både kort och långtidsbehandling med myrsyra och senare när vinterklotet bildats och allt yngel är ute ger vi även oxalsyra.