Ny bigård “Lyckan” är nästan på plats, tyvärr utan egna samhällen men vi har två temporära gästsamhällen som provbor i kuporna, således får även denna anses som invigd. Vi undrar hur skogsmiljön kommer påverka honungen.

Lyckan