Vad är skillnaden på vår honung mot övriga producenters?

Honung kommer i en rad olika former och smaker. Detta beror helt och hållet på vilka blomtyper bina samlat nektar och pollen från. Därför skiljer sig inte bara honungen från odlare till odlare utan också mellan årgångar precis som med viner. Beroende på hur väderleken har varit kommer olika växter att gynnas och därmed blir det olika variationer. Givetvis spelar växtplatsen en viktig roll.

Våra kupor står idag i huvudsak intill skogsområden samtidigt som det finns mindre öppna fält samt kalhyggen, alla med naturliga nektarproducenter vilket innebär att vi får en bred flora men normalt en betydligt lägre volym av honung. Står kuporna vid ett rapsfält får man i regel en enformig honung men mycket stor skörd medans vi har det omvända. Ska man livnära sig på honungsproduktion behöver man dock få upp volymerna per samhälle för att det ska bli ekonomiskt lönsamt, därför är det få som har samma bredd på sin honung som oss och det ger en klar fördel i smak och konsistens, iallafall om man får tro våra kunder.

Honung från de större producenterna bearbetas och värms för att skapa en så homogen honung som möjligt för att kunderna i butik alltid ska få samma vara. I denna process så försämras en del av honungens naturliga egenskaper. Den honung som är allra bäst är den som är tagen direkt från kupan, är nyslungad, då den innehåller ett högre antal nyttoämnen men som tyvärr är flyktiga och försvinner inom loppet av ett par veckor.

Vi skördar och slungar våra ramar samma dag vilket gör att vi inte behöver värma honungen under hela processen. Honungen är således kallslungad. Vidare ympar vi inte vår honung utan rör den varsamt under ca 2 veckor tills den når rätt konsistens. Beroende på hur mycket honungen rörs blir sockerkristallerna olika stora och här varierar tycke och smak från person till person. Nyslungad eller orörd honung får större kristaller och sedan kan den bearbetas ända ner till smörkolakonsistens.

Många undrar om vår honung är ekologisk. Det finns en rad krav för att få kalla honung för ekologisk och ett av kraven är att man är certifierad och betalar certifieringsavgift. Vi bedriver vår odling med begränsade resurser så vi har inte råd med onödiga utgifter, honungen håller så pass hög kvalité ändå. Vidare krävs det att man vinterfodrar med ekologiskt foder vilket även det skulle bli en stor extrakostnad för oss så vi har valt att inte ta det steget ännu. I övrigt uppfyller vi samtliga andra krav och försöker att producera och smälta om vårt eget vax, vi använder huvudsakligen naturliga material i kuporna samt följer övriga krav. Det blir dock en del merarbete samt i vissa fall en dyrare lösning men förhoppningsvis bättre i det långa loppet, både för oss och miljön.

Vi erbjuder idag inte sorthonung av flera skäl. Vi saknar idag egen utrustning för honungshantering och för att skörda sorthonung måste skattning och slungning ske fortlöpande under säsongen. Vi lånar slungrum i slutet av säsongen och får därmed en helsäsongs honung som innehåller allt från våren till hösten. Sorthonung kräver också att man har kuporna intill ett tillräckligt stort område med ett specifikt drag och i regel måste kuporna sedan flyttas under säsongen då andra dragväxter ofta inte räcker till.
Vi har inga sådana möjligheter i dagsläget.

Vi försöker att studera vilka dragväxter samt pollen som bina löpande drar sig till och mängden skiljer sig från år till år.

Under åren har vi kunnat studera följande i kronologisk ordning:

2021

 • Krokus +
 • Tussilago +
 • Hassel ++
 • Sälg +++
 • Vitsippa ++
 • Lönn ++
 • Körsbär ++
 • Maskros +
 • Äpple ++
  Hallon ++
  Vitklöver ++
  Mjölkört ++
  Jättebalsamin ++++
 • Ljung +

2020

 • Sälg ++
 • Vitsippa +++
 • Lönn +++
 • Körsbär +++
 • Maskros +
 • Äpple +++
 • Vitklöver +++
 • Gräslök ++
 • Lupin ++
 • Hallon +++
 • Timjan ++
 • Tistel+
 • Älggräs+
 • Mjölkört+++
 • Jättebalsamin+
 • Honungsfacelia++
 • Lavendel+++
 • Ljung +++++

2019

 • Sälg +++
 • Honungsdagg +++
 • Hassel +
 • Körsbär +++
 • Maskros +
 • Hallon +
 • Nypon +
 • Vitklöver ++
 • Älggräs +
 • Mjölkört +++
 • Jättebalsamin ++
 • Ljung +++
 • med flera…

Honungens hållbarhet är betydligt längre än vad de flesta tror men det är helt beroende på vattenhalt och förvaring. Förvaras den mörkt och svalt kan den hålla i åtskilliga år. Vi använde själva vår egen honung som var 3-4 år vilken var helt perfekt i konsistens och smak. Rekommendationerna enligt livsmedelsverket är dock en hållbarhet i oöppnad förpackning på ca 2 år. Det som eventuellt kan hända är att honungen börjar jäsa men den går då fortfarande att använda till bakning eller matlagning utan problem.